پوستر فیلم  جاذبه

جاذبه

.1ساعت و54دقیقه
در فیلم «جاذبه» یک سفینه فضایی دچار نقص فنی می گردد و در یکی از شهرهای روسیه سقوط می کند. با آمدن این سفینه هرج و مرج ایجاد می گردد و بیشتر ساختمان ها نیز نابود می شوند. یک دختر بچه که پدرش فرماندهی نیروهای روسی را در شهر بر عهده دارد، بهترین دوستش را از دست می دهد و به همین دلیل تصمیم می گیرد علیه این سفینه بیگانه برخیزد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جاذبه

Fedor Bondarchuk
Ivan Burlyaev

خلاصه محتوا

در فیلم «جاذبه» یک سفینه فضایی دچار نقص فنی می گردد و در یکی از شهرهای روسیه سقوط می کند. با آمدن این سفینه هرج و مرج ایجاد می گردد و بیشتر ساختمان ها نیز نابود می شوند. یک دختر بچه که پدرش فرماندهی نیروهای روسی را در شهر بر عهده دارد، بهترین دوستش را از دست می دهد و به همین دلیل تصمیم می گیرد علیه این سفینه بیگانه برخیزد.