پوستر فیلم  سرآغاز نهضت

سرآغاز نهضت

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «سرآغاز نهضت» به بررسی تأثیرات قیام 15 خرداد بر روند پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد.

عوامل سازنده مستند سرآغاز نهضت

خلاصه محتوا

مستند «سرآغاز نهضت» به بررسی تأثیرات قیام 15 خرداد بر روند پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد.