پوستر فیلم  سرآغاز نهضت

سرآغاز نهضت

The beginning of the movement

مستندایرانی
.25دقیقه
مستند «سرآغاز نهضت» به بررسی تأثیرات قیام 15 خرداد بر روند پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد.

عوامل سازنده مستند سرآغاز نهضت

درباره مستند سرآغاز نهضت

مستند «سرآغاز نهضت» به بررسی تأثیرات قیام 15 خرداد بر روند پیروزی انقلاب اسلامی می پردازد.