پوستر فیلم  شیدا

شیدا

فیلمایرانی
.1ساعت و34دقیقه
فیلم «شیدا» داستان فردی به نام «فرهاد» است. او در جنگ مجروح می ‌شود و بینایی ‌اش را از دست می‌ دهد و به بیمارستانی صحرایی منتقل شده که در آن پرستاری به نام «شیدا» وجود دارد. مراقبت های «شیدا» از «فرهاد» به مرور زمان باعث به وجود آمدن اتفاقاتی بین آن ها می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شیدا

کمال تبریزی
رضا مقصودی
بابک بیات
حسین زندباف

خلاصه محتوا

فیلم «شیدا» داستان فردی به نام «فرهاد» است. او در جنگ مجروح می ‌شود و بینایی ‌اش را از دست می‌ دهد و به بیمارستانی صحرایی منتقل شده که در آن پرستاری به نام «شیدا» وجود دارد. مراقبت های «شیدا» از «فرهاد» به مرور زمان باعث به وجود آمدن اتفاقاتی بین آن ها می شود.