کلبه عموپورنگ

Uncle Porang Cottage

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کلبه عموپورنگ

محصولایران
برنامه «کلبه عموپورنگ» ماجراهای «عمو پورنگ» است که در هر برنامه لباس محلی یکی از اقوام ایرانی را به تن دارد. او برای فرار از شلوغی و آلودگی هوای شهر، از محل سکونت خود به مزرعه یکی از دوستانش به نام «مرد کهن» نقل مکان کرده است تا در آن جا به آرامش روحی و ذهنی برسد. قصه هایی در دل این مزرعه با حیوانات...

عوامل سازنده سریال کلبه عموپورنگ

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر