پوستر فیلم  کلبه عموپورنگ

کلبه عموپورنگ

Uncle Porang Cottage

سریالایرانی
.50دقیقه
برنامه «کلبه عموپورنگ» ماجراهای «عمو پورنگ» است که در هر برنامه لباس محلی یکی از اقوام ایرانی را به تن دارد. او برای فرار از شلوغی و آلودگی هوای شهر، ...

تصاویر و جزییات سریال کلبه عموپورنگ

 سریال کلبه عموپورنگ
 سریال کلبه عموپورنگ
 سریال کلبه عموپورنگ
 سریال کلبه عموپورنگ
 سریال کلبه عموپورنگ

عوامل سازنده سریال کلبه عموپورنگ

درباره سریال کلبه عموپورنگ

برنامه «کلبه عموپورنگ» ماجراهای «عمو پورنگ» است که در هر برنامه لباس محلی یکی از اقوام ایرانی را به تن دارد. او برای فرار از شلوغی و آلودگی هوای شهر، از محل سکونت خود به مزرعه یکی از دوستانش به نام «مرد کهن» نقل مکان کرده است تا در آن جا به آرامش روحی و ذهنی برسد. قصه هایی در دل این مزرعه با حیوانات گوناگون اتفاق می افتد.