ناموجود

مدرسه پیرمردهاMadreseye Piremardha

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  مدرسه پیرمردها
این فیلم داستان پیرمردی به نام پاک‌نهاد است که پسران وی برای تصاحب ملک پدرشان وی را در یک خانه سالمندان پنهان کرده‌اند.
فیلم‌های پیشنهادی