پرواز ققنوسThe Flight Of The Phoenix

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرواز ققنوس

کارگردان: Robert Aldrich

محصولآمریکا
فیلم «پرواز ققنوس» درباره سقوط یک هواپیما در صحرای «آفریقا» است. پس از سقوط این هواپیما در صحرا، یکی از بازماندگان آن می گوید که او یک طراح هواپیما است و آن ها می توانند یک هواپیمای قابل پرواز از محل ضایعات این هواپیما بسازند.
Robert Aldrich
Lukas Heller
Frank De Vol
Michael Luciano