پوستر فیلم  پرواز ققنوس

پرواز ققنوس

.2ساعت و17دقیقه
فیلم «پرواز ققنوس» درباره سقوط یک هواپیما در صحرای «آفریقا» است. پس از سقوط این هواپیما در صحرا، یکی از بازماندگان آن می گوید که او یک طراح هواپیما است و آن ها می توانند یک هواپیمای قابل پرواز از محل ضایعات این هواپیما بسازند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم پرواز ققنوس

Robert Aldrich
Robert Aldrich
Lukas Heller
Frank De Vol
Michael Luciano

خلاصه محتوا

فیلم «پرواز ققنوس» درباره سقوط یک هواپیما در صحرای «آفریقا» است. پس از سقوط این هواپیما در صحرا، یکی از بازماندگان آن می گوید که او یک طراح هواپیما است و آن ها می توانند یک هواپیمای قابل پرواز از محل ضایعات این هواپیما بسازند.