پوستر فیلم  دوردست ها

دوردست ها

Door Dastha

سریالایرانی
.44دقیقه
داستان سریال «دوردست ها» زخم کهنه ای است که با گذشت چندین سال دوباره سر باز کرده است. کارخانه روغن سازی دو شریک به نام های «رسول» و «صادق» دچار بحران ...

تصاویر و جزییات سریال دوردست ها

 سریال دوردست ها
 سریال دوردست ها
 سریال دوردست ها
 سریال دوردست ها
 سریال دوردست ها

عوامل سازنده سریال دوردست ها

درباره سریال دوردست ها

داستان سریال «دوردست ها» زخم کهنه ای است که با گذشت چندین سال دوباره سر باز کرده است. کارخانه روغن سازی دو شریک به نام های «رسول» و «صادق» دچار بحران مالی می شود. در این هنگام، شخصی با خرید سهم صادق به رسول نزدیک می شود و در صدد ضربه زدن به او و انتقام است.