پوستر فیلم  رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد

رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد

A River Runs Through It

.1ساعت و26دقیقه
فیلم «رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد» داستان زندگی «نورمن» و «پل» است. این دو نوجوان سال ها بعد با توجه به شغل های متفاوتی که نسبت به هم داشتند دچار ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد

 فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد
 فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد
 فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد
 فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد
 فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد

بازیگران فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد

عوامل سازنده فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد

Robert Redford
Mark Isham

درباره فیلم رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد

فیلم «رودخانه‌ ای از میان آن می‌ گذرد» داستان زندگی «نورمن» و «پل» است. این دو نوجوان سال ها بعد با توجه به شغل های متفاوتی که نسبت به هم داشتند دچار اختلافاتی می شوند ولی عشق ماهی گیری آن ها را به هم می رساند و اتفاقات جالبی برای آن دو رخ می دهد.