فروشنده 2The Salesman 2

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  فروشنده 2

محصولایران
مستند «فروشنده 2» شرح خوابی که غرب برای صنعت موشکی ایران دیده، زمزمه‌های مذاکرات جدید و فشار بر صنعت موشکی ایران را به نمایش در آورده است.
محسن حاج کرمی