پوستر فیلم  فروشنده 2

فروشنده 2

The Salesman 2

مستندایرانی
.1ساعت و27دقیقه
مستند «فروشنده 2» شرح خوابی که غرب برای صنعت موشکی ایران دیده، زمزمه‌های مذاکرات جدید و فشار بر صنعت موشکی ایران را به نمایش در آورده است.

تصاویر و جزییات مستند فروشنده 2

 مستند فروشنده 2
 مستند فروشنده 2
 مستند فروشنده 2
 مستند فروشنده 2
 مستند فروشنده 2

عوامل سازنده مستند فروشنده 2

محسن حاج کرمی

درباره مستند فروشنده 2

مستند «فروشنده 2» شرح خوابی که غرب برای صنعت موشکی ایران دیده، زمزمه‌های مذاکرات جدید و فشار بر صنعت موشکی ایران را به نمایش در آورده است.