پوستر فیلم  عبد بطاط

عبد بطاط

Abed Batat

مستندایرانی
.22دقیقه
مستند «عبد بطاط» درباره «محمد عبد بطاط» عکاس و خبرنگار مستقل عراقی است. او همزمان با نخستین روز های جنگ تحمیلی ارتش عراق علیه ایران، در صحنه های مختلف...

عوامل سازنده مستند عبد بطاط

رضا برجی
سید سلیم غفوری

درباره مستند عبد بطاط

مستند «عبد بطاط» درباره «محمد عبد بطاط» عکاس و خبرنگار مستقل عراقی است. او همزمان با نخستین روز های جنگ تحمیلی ارتش عراق علیه ایران، در صحنه های مختلف نبرد حضوری مستقیم داشت. با او به مشاهده عکس ها و بیان خاطراتش در شهر بصره می نشینیم.