پوستر فیلم  یادآوری

یادآوری

سریالایرانی
.46دقیقه
سریال «یادآوری» داستان افرادی را روایت می‌ کند که پس از مرگ، دوباره به زندگی باز می گردند و به نوعی این بازگشت هدفمند است. برای نجات جان افراد مختلف که زندگیشان با زندگی این افراد گره خورده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال یادآوری

احمد زالی
رویا غفاری
سعید ذهنی
شوکا زندباف

خلاصه محتوا

سریال «یادآوری» داستان افرادی را روایت می‌ کند که پس از مرگ، دوباره به زندگی باز می گردند و به نوعی این بازگشت هدفمند است. برای نجات جان افراد مختلف که زندگیشان با زندگی این افراد گره خورده است.