پوستر فیلم  مایلز اوی

مایلز اوی

انیمیشنسوئیسی
.3دقیقه
فیلم کوتاه «مایلز اوی» داستان «مایلز» پسر کوچکی است که بهترین دوست او یک درخت است. آن ها با هم به یک سفر ماجراجویی می روند و یک روز عالی تابستانی را تجربه می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن مایلز اوی

Barbara Brunner
Francesca Mir
Barbara Brunner
Barbara Brunner

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «مایلز اوی» داستان «مایلز» پسر کوچکی است که بهترین دوست او یک درخت است. آن ها با هم به یک سفر ماجراجویی می روند و یک روز عالی تابستانی را تجربه می کنند.