استادیوم سیاسیPolitical Stadium

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  استادیوم سیاسی

کارگردان: ایمان گودرزی

محصولایران
مستند «استادیوم سیاسی» به بررسی علل و نتایج انقلاب فرهنگی می پردازد و در این مستند با دانشجویان و مدیران وقت مصاحبه می گردد.
احمد شفیعی