پوستر فیلم  استادیوم سیاسی

استادیوم سیاسی

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «استادیوم سیاسی» به بررسی علل و نتایج انقلاب فرهنگی می پردازد و در این مستند با دانشجویان و مدیران وقت مصاحبه می گردد.

عوامل سازنده مستند استادیوم سیاسی

ایمان گودرزی
احمد شفیعی

خلاصه محتوا

مستند «استادیوم سیاسی» به بررسی علل و نتایج انقلاب فرهنگی می پردازد و در این مستند با دانشجویان و مدیران وقت مصاحبه می گردد.