بیگانه ای با من استفصل 2 قسمت 14He is an Alien to me S2 E14

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بیگانه ای با من است

کارگردان: آرش معیریان

محصولایران
فیلم «بیگانه ای با من است» داستان خدمتکاری به نام «نساء» است که در خانه ای در شیراز متعلق به یک زوج به نام های «مینو» و «امیرعلی» کار می کند. در پی فرار کردن «نساء» از دس...
بهروز مفید
حسین فاضل
آرش معیریان
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر