پوستر فیلم  راه های افتخار

راه های افتخار

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «راه های افتخار» داستان جنگ میان ارتش آلمان و فرانسوی ها است که در این جنگ پیشرفتی در پیروزی آلمان ها به چشم نمی خورد. با این حال دو ژنرال به نام های «برولار» و «میرو» دستور حمله را صادر می کنند، حمله ای که از قبل معلوم است با شکست روبرو خواهد شد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم راه های افتخار

Stanley Kubrick
Kirk DouglasJames B. Harris
Gerald Fried
Eva Kroll

خلاصه محتوا

فیلم «راه های افتخار» داستان جنگ میان ارتش آلمان و فرانسوی ها است که در این جنگ پیشرفتی در پیروزی آلمان ها به چشم نمی خورد. با این حال دو ژنرال به نام های «برولار» و «میرو» دستور حمله را صادر می کنند، حمله ای که از قبل معلوم است با شکست روبرو خواهد شد.