پوستر فیلم  راه های افتخار

راه های افتخار

Paths of Glory

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «راه های افتخار» داستان جنگ میان ارتش آلمان و فرانسوی ها است که در این جنگ پیشرفتی در پیروزی آلمان ها به چشم نمی خورد. با این حال دو ژنرال به نام...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم راه های افتخار

 فیلم راه های افتخار
 فیلم راه های افتخار
 فیلم راه های افتخار
 فیلم راه های افتخار
 فیلم راه های افتخار

عوامل سازنده فیلم راه های افتخار

Stanley Kubrick
Kirk DouglasJames B. Harris
Gerald Fried
Eva Kroll

درباره فیلم راه های افتخار

فیلم «راه های افتخار» داستان جنگ میان ارتش آلمان و فرانسوی ها است که در این جنگ پیشرفتی در پیروزی آلمان ها به چشم نمی خورد. با این حال دو ژنرال به نام های «برولار» و «میرو» دستور حمله را صادر می کنند، حمله ای که از قبل معلوم است با شکست روبرو خواهد شد.