شام هیئت

Shame Heyat

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  شام هیئت

کارگردان: حسین دارابی

محصولایران
فیلم کوتاه «شام هیئت» در مورد توزیع غذای نذری در بین نیازمندان در مناسبت های مذهبی است.

عوامل سازنده فیلم کوتاه شام هیئت

حسین دارابی
علی گورانی