منطقه پرواز ممنوع
بستن

منطقه پرواز ممنوعNo Fly Zone

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  منطقه پرواز ممنوع
پیش نمایش

کارگردان: امیر داسارگر

محصولایران
فیلم «منطقه پرواز ممنوع» فیلمی در رابطه با سه نوجوان است که برای شرکت در مسابقات پهباد آماده می شوند. آن ها تمرین خود را در جنگل شروع می کنند که با دیدن یک یوز ایرانی ماج