منطقه پرواز ممنوع
بستن
پوستر فیلم  منطقه پرواز ممنوع

منطقه پرواز ممنوع

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «منطقه پرواز ممنوع» فیلمی در رابطه با سه نوجوان است که برای شرکت در مسابقات پهباد آماده می شوند. آن ها تمرین خود را در جنگل شروع می کنند که با دیدن یک یوز ایرانی ماجراهای جدیدی برای آن ها آغاز می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم منطقه پرواز ممنوع

امیر داسارگر
حامد بامروت نژاد
ابوذر حیدری

خلاصه محتوا

فیلم «منطقه پرواز ممنوع» فیلمی در رابطه با سه نوجوان است که برای شرکت در مسابقات پهباد آماده می شوند. آن ها تمرین خود را در جنگل شروع می کنند که با دیدن یک یوز ایرانی ماجراهای جدیدی برای آن ها آغاز می شود.