پوستر فیلم  منطقه پرواز ممنوع

منطقه پرواز ممنوع

No Fly Zone

فیلمایرانی
.1ساعت و36دقیقه
فیلم «منطقه پرواز ممنوع» فیلمی در رابطه با سه نوجوان است که برای شرکت در مسابقات پهباد آماده می شوند. آن ها تمرین خود را در جنگل شروع می کنند که با دی...

تصاویر و جزییات فیلم منطقه پرواز ممنوع

 فیلم منطقه پرواز ممنوع
 فیلم منطقه پرواز ممنوع
 فیلم منطقه پرواز ممنوع
 فیلم منطقه پرواز ممنوع
 فیلم منطقه پرواز ممنوع

عوامل سازنده فیلم منطقه پرواز ممنوع

امیر داسارگر
حامد بامروت نژاد
ابوذر حیدری

درباره فیلم منطقه پرواز ممنوع

فیلم «منطقه پرواز ممنوع» فیلمی در رابطه با سه نوجوان است که برای شرکت در مسابقات پهباد آماده می شوند. آن ها تمرین خود را در جنگل شروع می کنند که با دیدن یک یوز ایرانی ماجراهای جدیدی برای آن ها آغاز می شود.