پوستر فیلم  دوقلوهای افسانه ای

دوقلوهای افسانه ای

The Twins of Destiny

.20دقیقه
انیمیشن «دوقلوهای افسانه ای» داستان «جولز» یک پسر چینی و «جولی» یک دختر انگلیسی است که از والدینی متفاوت ولی در یک ساعت و در یک مکان متولد شده اند و م...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده سریال دوقلوهای افسانه ای

Jean Morisse
Hiroshi SaotomeShigeru Akagawa
Jean Chalopin

درباره سریال دوقلوهای افسانه ای

انیمیشن «دوقلوهای افسانه ای» داستان «جولز» یک پسر چینی و «جولی» یک دختر انگلیسی است که از والدینی متفاوت ولی در یک ساعت و در یک مکان متولد شده اند و مادران آن ها در هنگام تولدشان از دنیا رفته اند. این دو با گرفتن دست های یکدیگر نیرویی ماورایی پیدا می کنند و در سرنوشت آن ها مقدر شده که با نیروی خود به حکومت ظالمانه امپراطوری چین پایان دهند.