پوستر فیلم  اختانوردان و فراتر از آن

اختانوردان و فراتر از آن

.22دقیقه
انیمیشن «اختانوردان و فراتر از آن» در مورد تعدادی حیوانات دریانورد است که برای کمک به موجودات دیگر عازم سفرهای گوناگون می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال اختانوردان و فراتر از آن

خلاصه محتوا

انیمیشن «اختانوردان و فراتر از آن» در مورد تعدادی حیوانات دریانورد است که برای کمک به موجودات دیگر عازم سفرهای گوناگون می شوند.