پنج هم خون
بستن
پوستر فیلم  پنج هم خون

پنج هم خون

.2ساعت و27دقیقه
فیلم «پنج هم خون» درباره چهار سرباز آمریکایی آفریقایی تبار است. آن ها وقتی با بازگشت به ویتنام به جستجوی رهبر سقوط کرده و ثروت طلایی او می روند، با نیرو های انسان و طبیعت رو به رو می شوند و با آن ها نبرد می کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پنج هم خون

Spike Lee
Terence Blanchard
Adam Gough

خلاصه محتوا

فیلم «پنج هم خون» درباره چهار سرباز آمریکایی آفریقایی تبار است. آن ها وقتی با بازگشت به ویتنام به جستجوی رهبر سقوط کرده و ثروت طلایی او می روند، با نیرو های انسان و طبیعت رو به رو می شوند و با آن ها نبرد می کنند.