پنج هم خون
بستن
پوستر فیلم  پنج هم خون

پنج هم خون

Da 5 Bloods

.2ساعت و27دقیقه
فیلم «پنج هم خون» درباره چهار سرباز آمریکایی آفریقایی تبار است. آن ها وقتی با بازگشت به ویتنام به جستجوی رهبر سقوط کرده و ثروت طلایی او می روند، با نی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم پنج هم خون

 فیلم پنج هم خون
 فیلم پنج هم خون
 فیلم پنج هم خون
 فیلم پنج هم خون

عوامل سازنده فیلم پنج هم خون

Spike Lee
Terence Blanchard
Adam Gough

درباره فیلم پنج هم خون

فیلم «پنج هم خون» درباره چهار سرباز آمریکایی آفریقایی تبار است. آن ها وقتی با بازگشت به ویتنام به جستجوی رهبر سقوط کرده و ثروت طلایی او می روند، با نیرو های انسان و طبیعت رو به رو می شوند و با آن ها نبرد می کنند.