ناموجود

عراق سرزمین جنگ هاIraq The Land Of War

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  عراق سرزمین جنگ ها
"مرکز فرهنگی میثاق" همزمان با اولین روز از حمله آمریکا با اعزام دو اکیپ از مستندسازان خود به عراق، از نزدیک وقایع و حوادث روزهای جنگ را زیر نظر داشته و ضمن بررسی وقایعی که منجر به سقوط رژیم صدام شد، فجایع و تبعاتی که در اثر این جنگ، گریبانگیر مردم عراق شد را به تصویر کشید. همچنین در این برنامه حوادث روزهای اول پس از اشغال عراق در مناطق مختلف این کشور مورد بررسی قرار گرفته است، شرایطی که نیروهای اشغالگر حتی از تامین امنیت مناطق اشغال شده هم خودداری می کردند.
فیلم‌های پیشنهادی