پوستر فیلم  عراق سرزمین جنگ ها

عراق سرزمین جنگ ها

Iraq Sarzmine Jin Ha

مستندایرانی
.55دقیقه
مستند «عراق سرزمین جنگ ها» ارتش آمریکا تهاجم همه جانبه خود را از زمین، هوا و دریا به عراق، به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی آغاز نمود. بغداد پایتخت ا...

عوامل سازنده مستند عراق سرزمین جنگ ها

درباره مستند عراق سرزمین جنگ ها

مستند «عراق سرزمین جنگ ها» ارتش آمریکا تهاجم همه جانبه خود را از زمین، هوا و دریا به عراق، به بهانه وجود سلاح های کشتار جمعی آغاز نمود. بغداد پایتخت این کشور تنها پس از سه هفته به اشغال مهاجمین درآمد. «مرکز فرهنگی میثاق» همزمان با اولین روز از شروع جنگ با اعزام دو اکیپ از مستند سازان خود به عراق، از نزدیک وقایع و حوادث روز های جنگ را زیر نظر داشته است.