پوستر فیلم  نامتعادل

نامتعادل

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «نامتعادل» داستان مردی به نام «تام کوپر» یک بیمار روانی است که تعادل عصبی ندارد. «راشل» که در حال بردن پسر خود به مدرسه است، در ترافیک خیابان، بین او و «تام» مشاجره ای پیش می آید و این تازه شروع داستان است.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نامتعادل

Derrick Borte
Lisa EllzeyMark Gill
Carl Ellsworth
David Buckley

خلاصه محتوا

فیلم «نامتعادل» داستان مردی به نام «تام کوپر» یک بیمار روانی است که تعادل عصبی ندارد. «راشل» که در حال بردن پسر خود به مدرسه است، در ترافیک خیابان، بین او و «تام» مشاجره ای پیش می آید و این تازه شروع داستان است.