پوستر فیلم  نامتعادل

نامتعادل

Unhinged

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «نامتعادل» داستان مردی به نام «تام کوپر» یک بیمار روانی است که تعادل عصبی ندارد. «راشل» که در حال بردن پسر خود به مدرسه است، در ترافیک خیابان، بی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم نامتعادل

 فیلم نامتعادل
 فیلم نامتعادل
 فیلم نامتعادل
 فیلم نامتعادل
 فیلم نامتعادل

عوامل سازنده فیلم نامتعادل

Derrick Borte
Lisa EllzeyMark Gill
Carl Ellsworth
David Buckley

درباره فیلم نامتعادل

فیلم «نامتعادل» داستان مردی به نام «تام کوپر» یک بیمار روانی است که تعادل عصبی ندارد. «راشل» که در حال بردن پسر خود به مدرسه است، در ترافیک خیابان، بین او و «تام» مشاجره ای پیش می آید و این تازه شروع داستان است.