پوستر فیلم  خرس های بونی: انفجاری به گذشته

خرس های بونی: انفجاری به گذشته

Boonie Bears: Blast into the Past

انیمیشنچینی
.1ساعت و23دقیقه
انیمیشن «خرس های بونی: انفجاری به گذشته» داستان خرس های ماجراجویی است که به همراه دوستشان «شنگ کچل» به دوران ابتدایی تمدن می روند و در یک قبیله از انس...

تصاویر و جزییات انیمیشن خرس های بونی: انفجاری به گذشته

 انیمیشن خرس های بونی: انفجاری به گذشته
 انیمیشن خرس های بونی: انفجاری به گذشته
 انیمیشن خرس های بونی: انفجاری به گذشته
 انیمیشن خرس های بونی: انفجاری به گذشته
 انیمیشن خرس های بونی: انفجاری به گذشته

عوامل سازنده انیمیشن خرس های بونی: انفجاری به گذشته

Leon Ding
Ziyan HuangKai Li
Qin WanRachel Xu
Roc Chen

درباره انیمیشن خرس های بونی: انفجاری به گذشته

انیمیشن «خرس های بونی: انفجاری به گذشته» داستان خرس های ماجراجویی است که به همراه دوستشان «شنگ کچل» به دوران ابتدایی تمدن می روند و در یک قبیله از انسان های اولیه ماجراهای هیجان انگیزی را تجربه می کنند.