پوستر فیلم  عالی نسب

عالی نسب

Ali Nasab

مستندایرانی
.58دقیقه
مستند «عالی‌نسب» پرتره ‌ای از زندگی و فعالیت «سید میر‌ مصطفی عالی‌ نسب» یکی از چهره های مهم اقتصاد معاصر ایران در دهه 30 است. این مستند با پس زمینه ‌ا...

عوامل سازنده مستند عالی نسب

مهدی عوض زاده
مهدی عوض زاده
حمید مشایخی

درباره مستند عالی نسب

مستند «عالی‌نسب» پرتره ‌ای از زندگی و فعالیت «سید میر‌ مصطفی عالی‌ نسب» یکی از چهره های مهم اقتصاد معاصر ایران در دهه 30 است. این مستند با پس زمینه ‌ای تاریخی، به معرفی یک قهرمان ملی گمنام اما مهم و تأثیر گذار در حوزه اقتصاد پرداخته است.