امنیت غذاییFood security

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  امنیت غذایی

کارگردان: مانی کازرونی

محصولایران
مستند «امنیت غذایی» موضوعات مربوط به تولید گوشت مرغ از شروع فرآیند رشد جوجه تا بهره برداری از گوشت آن و هم چنین تولید محصولات کشاورزی را به تصویر کشیده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر