میوه ها روی درخت مانده اند

The Fruits Are Left on the Tree

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  میوه ها روی درخت مانده اند

کارگردان: علی خسروی

محصولایران
ایرانی ها در طول سالیان متوالی کشاورزی می کردند؛ این یعنی برترین سابقه کشاورزی در جهان. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت فراوان برای تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی کشاورزی دنیا، دچار مشکلات و چالش های متعددی است که باعث عقب موندگی جدی در این صنعت شده است. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه طو...

عوامل سازنده سریال میوه ها روی درخت مانده اند

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر