میوه ها روی درخت مانده اندThe Fruits Are Left on the Tree

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  میوه ها روی درخت مانده اند

کارگردان: علی خسروی

محصولایران
ایرانی ها در طول سالیان متوالی کشاورزی می کردند؛ این یعنی برترین سابقه کشاورزی در جهان. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت فراوان برای تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی کشا...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر