پوستر فیلم  میوه ها روی درخت مانده اند

میوه ها روی درخت مانده اند

سریالایرانی
.24دقیقه
ایرانی ها در طول سالیان متوالی کشاورزی می کردند؛ این یعنی برترین سابقه کشاورزی در جهان. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت فراوان برای تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی کشاورزی دنیا، دچار مشکلات و چالش های متعددی است که باعث عقب موندگی جدی در این صنعت شده است. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه طولانی، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خودشون، در تنگنا قرار گرفته اند. در مستند چ...

عوامل سازنده سریال میوه ها روی درخت مانده اند

علی خسروی
احمد شفیعی
حمید فنایی

خلاصه محتوا

ایرانی ها در طول سالیان متوالی کشاورزی می کردند؛ این یعنی برترین سابقه کشاورزی در جهان. واقعیت اینه کشور ما با وجود ظرفیت فراوان برای تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی کشاورزی دنیا، دچار مشکلات و چالش های متعددی است که باعث عقب موندگی جدی در این صنعت شده است. واقعا چه شد که کشاورزهایی با اون سابقه طولانی، امروز در تدبیر مسائل حرفه پدری خودشون، در تنگنا قرار گرفته اند. در مستند چند قسمتی «میوه ها روی درخت مانده اند» می توانید به وضوح به پاسخ ها برسید.