آباجان
بستن

آباجانAbba Jan

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  آباجان
پیش نمایش

کارگردان: هاتف علیمردانی

محصولایران
فیلم «آباجان» از انتظار زنی می‌ گوید که شهادت عزیز به جنگ‌ رفته‌ اش را حال چه پسرش، چه همسرش باشد، باور ندارد و در برابر همه آن ها که می‌ گویند باید دست از این چشم‌ به‌ راه‌ ماندن بر دارد، ایستادگی می‌ کند. او به معجزه ای که انتظارش را می کشد ایمان دارد و کوتاه نمی آید.