آباجان
بستن
پوستر فیلم  آباجان

آباجان

Abba Jan

فیلمایرانی
.1ساعت و14دقیقه
فیلم «آباجان» از انتظار زنی می‌ گوید که شهادت عزیز به جنگ‌ رفته‌ اش را حال چه پسرش، چه همسرش باشد، باور ندارد و در برابر همه آن ها که می‌ گویند باید د...

تصاویر و جزییات فیلم آباجان

 فیلم آباجان
 فیلم آباجان
 فیلم آباجان
 فیلم آباجان

عوامل سازنده فیلم آباجان

درباره فیلم آباجان

فیلم «آباجان» از انتظار زنی می‌ گوید که شهادت عزیز به جنگ‌ رفته‌ اش را حال چه پسرش، چه همسرش باشد، باور ندارد و در برابر همه آن ها که می‌ گویند باید دست از این چشم‌ به‌ راه‌ ماندن بر دارد، ایستادگی می‌ کند. او به معجزه ای که انتظارش را می کشد ایمان دارد و کوتاه نمی آید.