پوستر فیلم  ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال

ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال

A Turtles Tale: Sammys Adventures

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و10دقیقه
انیمیشن «ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال» داستان یک لاک پشت دریایی است که در سال 1959 از تخم درآمده و پنجاه سال را صرف سفر در دور دنیا را می کند. در...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال

 انیمیشن ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال
 انیمیشن ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال
 انیمیشن ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال
 انیمیشن ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال
 انیمیشن ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال

عوامل سازنده انیمیشن ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال

Ben Stassen
Mimi MaynardGina Gallo
Domonic Paris
Ramin Djawadi

درباره انیمیشن ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال

انیمیشن «ماجراهای سامی: دور دنیا در 50 سال» داستان یک لاک پشت دریایی است که در سال 1959 از تخم درآمده و پنجاه سال را صرف سفر در دور دنیا را می کند. در این مدت زمین، در حال تغییر بر اثر پدیده‌ گرمایش جهانی است.