لیبیدو
بستن
پوستر فیلم  لیبیدو

لیبیدو

Libido

سریالایرانی
.2ساعت و16دقیقه
برنامه ترکیبی گفت و گو محور «لیبیدو» مناظره ای چالشی و آموزشی است مرتبط با مسائل جنسی و خانواده، مانند تغییر جنسیت، ازدواج سفید و…. این برنامه با حضور...

تصاویر و جزییات سریال لیبیدو

 سریال لیبیدو
 سریال لیبیدو
 سریال لیبیدو
 سریال لیبیدو

عوامل سازنده سریال لیبیدو

درباره سریال لیبیدو

برنامه ترکیبی گفت و گو محور «لیبیدو» مناظره ای چالشی و آموزشی است مرتبط با مسائل جنسی و خانواده، مانند تغییر جنسیت، ازدواج سفید و…. این برنامه با حضور کارشناسان برجسته و مطرح جامعه برگزار می شود.