پدر پسر گلولهPedar Pesar Golole

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پدر پسر گلوله
مستند «پدر پسر گلوله» روایت یک سرباز در دوران قبل از انقلاب است. این مستند حوادث آن دوران، دستگیری امام، پانزده خرداد و شهادت پسرش را به تصویر کشیده شده است.
مهدی مطهر
امیر اصانلو