پوستر فیلم  انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

The League of Extraordinary Gentlemen

.1ساعت و42دقیقه
فیلم «انجمن نجیب ‌زادگان عجیب» داستان شخصی به نام «فانتوم» در سال 1899 است که مبتلا به جنون خودخواهی است و می ‌کوشد تا با انجام خرابکاری، دو کشور بزرگ...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

 فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب
 فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب
 فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب
 فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

بازیگران فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

عوامل سازنده فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

Stephen Norrington
Don MurphyTrevor Albert
James Robinson
Trevor Jones
Paul Rubell

درباره فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

فیلم «انجمن نجیب ‌زادگان عجیب» داستان شخصی به نام «فانتوم» در سال 1899 است که مبتلا به جنون خودخواهی است و می ‌کوشد تا با انجام خرابکاری، دو کشور بزرگ انگلستان و آلمان را درگیر یک جنگ فراگیر کند.