انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

The League of Extraordinary Gentlemen

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

کارگردان: Stephen Norrington

فیلم «انجمن نجیب ‌زادگان عجیب» داستان شخصی به نام «فانتوم» در سال 1899 است که مبتلا به جنون خودخواهی است و می ‌کوشد تا با انجام خرابکاری، دو کشور بزرگ انگلستان و آلمان را درگیر یک جنگ فراگیر کند.

بازیگران فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

عوامل سازنده فیلم انجمن نجیب ‌زادگان عجیب

Don MurphyTrevor Albert
James Robinson
Trevor Jones
Paul Rubell