پوستر فیلم  باشگاه مشت زنی

باشگاه مشت زنی

.2ساعت و7دقیقه
فیلم «باشگاه مشت زنی» یا «باشگاه مبارزه» داستان یک مرد افسرده است که از بی خوابی رنج می برد. زندگی وی بعد از آشنایی با یک فروشنده صابون که شخصیت عجیب و غریبی دارد به کلی تغییر می کند. او به زودی در می یابد که به کمک مشت زنی با دست های برهنه، بیش از هر زمان دیگری احساس زنده بودن می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم باشگاه مشت زنی

David Fincher
Art LinsonRoss Grayson Bell
Jim Uhls
dust brothers
James Haygood

خلاصه محتوا

فیلم «باشگاه مشت زنی» یا «باشگاه مبارزه» داستان یک مرد افسرده است که از بی خوابی رنج می برد. زندگی وی بعد از آشنایی با یک فروشنده صابون که شخصیت عجیب و غریبی دارد به کلی تغییر می کند. او به زودی در می یابد که به کمک مشت زنی با دست های برهنه، بیش از هر زمان دیگری احساس زنده بودن می کند.