چهره ها مکان ها
بستن
پوستر فیلم  چهره ها مکان ها

چهره ها مکان ها

.1ساعت و26دقیقه
مستند «چهره‌ها مکان‌ها» داستان کارگردان فرانسوی «اگنس واردا» همراه با دوست خود «جی آر» که در زمینه عکاسی و نقاشی دیواری فعالیت می‌ کند، راهی نواحی روستایی فرانسه می شوند و در یک پروژه‎ هنری ویژه شرکت می‎ کنند. آن ها در این سفر از مردم، چهره ها و مراسمات آن ها عکسبرداری می کنند و با آن ها رابطه صمیمی برقرار می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند چهره ها مکان ها

JRAgnès Varda
Rosalie Varda
JRAgnès Varda
Matthieu Chedid

خلاصه محتوا

مستند «چهره‌ها مکان‌ها» داستان کارگردان فرانسوی «اگنس واردا» همراه با دوست خود «جی آر» که در زمینه عکاسی و نقاشی دیواری فعالیت می‌ کند، راهی نواحی روستایی فرانسه می شوند و در یک پروژه‎ هنری ویژه شرکت می‎ کنند. آن ها در این سفر از مردم، چهره ها و مراسمات آن ها عکسبرداری می کنند و با آن ها رابطه صمیمی برقرار می کنند.