پوستر فیلم  ونوم

ونوم

فیلمچینی
.1ساعت و50دقیقه
فیلم «ونوم» داستان سفینه ای است که حامل موادی از یک سیاره دیگر است و در حین ارسال آن ها به زمین دچار یک سانحه شده و سقوط می کند. تنها یکی از فضانوردان به خاطر حلول ماده سیاه رنگ سمی به بدنش توانسته در این حادثه زنده بماند. در واقع این ماده وارد بدن هر کسی شود، او را تبدیل به یک ماشین آدم کشی با قدرت های خارق العاده می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ونوم

Ruben Fleischer
Avi AradAmy Pascal
Ludwig Göransson

خلاصه محتوا

فیلم «ونوم» داستان سفینه ای است که حامل موادی از یک سیاره دیگر است و در حین ارسال آن ها به زمین دچار یک سانحه شده و سقوط می کند. تنها یکی از فضانوردان به خاطر حلول ماده سیاه رنگ سمی به بدنش توانسته در این حادثه زنده بماند. در واقع این ماده وارد بدن هر کسی شود، او را تبدیل به یک ماشین آدم کشی با قدرت های خارق العاده می کند.