افسونگرAfsoongar

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  افسونگر

کارگردان: حسین تبریزی

محصولایران

شايان وکيل‌ مدافعی که در اکثر پرونده‌های قضايی پيروز است، در آخرين پرونده‌ اش سعی دارد موضوع را پيچيده‌ تر کرده تا منافع بيش‌ تری به دست آورد اما با ورود رؤيا که به عقد موقت شايان درآمده، اتفاقاتی در زندگی خصوصی اش می افتد که او را دچار دوگانگی کرده و اعتبار کار و زندگی اش در مرز فروپاشی قرار می گيرد.

فیلم‌های پیشنهادی