پوستر فیلم  افسونگر

افسونگر

فیلمایرانی
.1ساعت و22دقیقه
فیلم «افسونگر» داستان «شايان» وکيل‌ مدافعی که در اکثر پرونده‌های قضايی پيروز است، در آخرين پرونده‌ اش سعی دارد موضوع را پيچيده‌ تر کرده تا منافع بيشتری به دست آورد اما با ورود «رؤيا» که به عقد موقت شايان درآمده، اتفاقاتی در زندگی خصوصی اش می افتد.

عوامل سازنده فیلم افسونگر

خلاصه محتوا

فیلم «افسونگر» داستان «شايان» وکيل‌ مدافعی که در اکثر پرونده‌های قضايی پيروز است، در آخرين پرونده‌ اش سعی دارد موضوع را پيچيده‌ تر کرده تا منافع بيشتری به دست آورد اما با ورود «رؤيا» که به عقد موقت شايان درآمده، اتفاقاتی در زندگی خصوصی اش می افتد.