پرده آخر
بستن
پوستر فیلم  پرده آخر

پرده آخر

فیلمایرانی
.1ساعت و50دقیقه
فیلم «پرده آخر» در سال های پیش از جنگ جهانی دوم در «تهران» می گذرد. داستان خواهر و برادری از خاندان قدیمی که مشترکا توطئه ای را بر اساس نمایش نامه ای که برادر نوشته است طراحی می کنند. توطئه علیه زن برادرشان است که میراث خاندان را به ارث برده است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پرده آخر

خلاصه محتوا

فیلم «پرده آخر» در سال های پیش از جنگ جهانی دوم در «تهران» می گذرد. داستان خواهر و برادری از خاندان قدیمی که مشترکا توطئه ای را بر اساس نمایش نامه ای که برادر نوشته است طراحی می کنند. توطئه علیه زن برادرشان است که میراث خاندان را به ارث برده است.