پرده آخر
بستن

پرده آخرThe Last Act

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  پرده آخر
پیش نمایش

محصولایران
قصه «پرده آخر» در سال های پیش از جنگ جهانی دوم در تهران می گذرد. داستان خواهر و برادری از خاندان قدیمی که مشترکا توطئه ای را بر اساس نمایش نامه ای که برادر نوشته است طراحی می کنند. توطئه علیه زن برادرشان است که میراث خاندان را به ارث برده است.
فیلم‌های پیشنهادی