پوستر فیلم  تلاش من

تلاش من

انیمیشنفرانسه ای
.3دقیقه
انیمیشن «تلاش من» داستان رقابت نزدیک دو موجود با مزه است که برای رسیدن به جایزه ای مهم با یک دیگر به رقابت می پردازند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن تلاش من

Albert Faury
CGbros
Albert Faury
Alex Baduel

خلاصه محتوا

انیمیشن «تلاش من» داستان رقابت نزدیک دو موجود با مزه است که برای رسیدن به جایزه ای مهم با یک دیگر به رقابت می پردازند.