پوستر فیلم  تلاش من

تلاش من

My Quest

انیمیشنفرانسه ای
.3دقیقه
انیمیشن «تلاش من» داستان رقابت نزدیک دو موجود با مزه است که برای رسیدن به جایزه ای مهم با یک دیگر به رقابت می پردازند.

تصاویر و جزییات انیمیشن تلاش من

 انیمیشن تلاش من
 انیمیشن تلاش من
 انیمیشن تلاش من
 انیمیشن تلاش من
 انیمیشن تلاش من

عوامل سازنده انیمیشن تلاش من

Albert Faury
CGbros
Albert Faury
Alex Baduel

درباره انیمیشن تلاش من

انیمیشن «تلاش من» داستان رقابت نزدیک دو موجود با مزه است که برای رسیدن به جایزه ای مهم با یک دیگر به رقابت می پردازند.