تلاش منMy Quest

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تلاش من

کارگردان: Albert Faury

محصولفرانسه
انیمیشن «تلاش من» داستان رقابت نزدیک دو موجود با مزه است که برای رسیدن به جایزه ای مهم با یک دیگر به رقابت می پردازند.
CGbros
Albert Faury
Alex Baduel