پوستر فیلم  سایه در ابر

سایه در ابر

.1ساعت و18دقیقه
فیلم «سایه در ابر» در مورد خلبان زنی در خلال جنگ جهانی دوم است که در هنگام پرواز به همراه اسناد محرمانه با موجودی عجیب در آسمان رو به رو می شود و باید برای نجات خود تلاش کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم سایه در ابر

Roseanne Liang
Fred BergerTom Hern
Mahuia Bridgman-Cooper
Tom Eagles

خلاصه محتوا

فیلم «سایه در ابر» در مورد خلبان زنی در خلال جنگ جهانی دوم است که در هنگام پرواز به همراه اسناد محرمانه با موجودی عجیب در آسمان رو به رو می شود و باید برای نجات خود تلاش کند.