کلاغ پر
بستن
پوستر فیلم  کلاغ پر

کلاغ پر

فیلمایرانی
.1ساعت و23دقیقه
فیلم «کلاغ پر» داستان جوانی به نام «رضا» است که پس از دو سال نامزدی با «رویا» و مدت ها بیکاری، مشغول به کار می شود. او که برای قرار عروسی با «رویا» تماس می گیرد با برخورد سردش مواجه می شود و ماجراهای او شروع می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم کلاغ پر

خلاصه محتوا

فیلم «کلاغ پر» داستان جوانی به نام «رضا» است که پس از دو سال نامزدی با «رویا» و مدت ها بیکاری، مشغول به کار می شود. او که برای قرار عروسی با «رویا» تماس می گیرد با برخورد سردش مواجه می شود و ماجراهای او شروع می شود.