پوستر فیلم  دانشگاه هیولاها

دانشگاه هیولاها

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و42دقیقه
انیمیشن «دانشگاه هیولاها» داستان روابط «مایک» و «سالی» قبل از ماجراهای انیمیشن «کارخانه هیولاها» است. زمانی که «مایک» تصمیم می گیرد وارد دانشگاه هیولاها شده و به زهره ترکان تبدیل شود، اما دیگران او را به عنوان یک زهره ترکان واقعی به حساب نمی آورند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن دانشگاه هیولاها

Dan Scanlon
Kori Rae
Randy Newman
Greg Snyder

خلاصه محتوا

انیمیشن «دانشگاه هیولاها» داستان روابط «مایک» و «سالی» قبل از ماجراهای انیمیشن «کارخانه هیولاها» است. زمانی که «مایک» تصمیم می گیرد وارد دانشگاه هیولاها شده و به زهره ترکان تبدیل شود، اما دیگران او را به عنوان یک زهره ترکان واقعی به حساب نمی آورند.