ناموجود

سایه هاThe shadows

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  سایه ها

کارگردان: حسین شهابی

محصولایران
در فیلم سایه ها پدری را می بینیم که پس از مرگش فرزندانش برای تقسیم اموالش به ایران می آیند و طی تقسیم اموال وکیل پدرشان به آن ها می گویند که پدرشان وصیت کرده که کسی به خانه او بعد از مرگش پا نگذارد ولی یکی از فرزندانش عمل نمی کند و وارد منزل می شود و...
فیلم‌های پیشنهادی