پوستر فیلم  جان سخت

جان سخت

Die Hard

.2ساعت
فیلم «جان سخت» داستان گروهی تروريست است که اداره مرکزی جديد التأسيس يک شرکت ژاپنی را تصرف می کنند و مهمانان شب سال نو را به گروگان می گيرند. در اين جا...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم جان سخت

 فیلم جان سخت
 فیلم جان سخت
 فیلم جان سخت
 فیلم جان سخت
 فیلم جان سخت

عوامل سازنده فیلم جان سخت

John McTiernan
Joel SilverLawrence Gordon
Michael Kamen

درباره فیلم جان سخت

فیلم «جان سخت» داستان گروهی تروريست است که اداره مرکزی جديد التأسيس يک شرکت ژاپنی را تصرف می کنند و مهمانان شب سال نو را به گروگان می گيرند. در اين جا «جان مکلين» پليس نيويورکی، نبردی يک تنه را عليه مهاجمان آغاز می کند.