پوستر فیلم  جان سخت

جان سخت

.2ساعت
فیلم «جان سخت» داستان گروهی تروريست است که اداره مرکزی جديد التأسيس يک شرکت ژاپنی را تصرف می کنند و مهمانان شب سال نو را به گروگان می گيرند. در اين جا «جان مکلين» پليس نيويورکی، نبردی يک تنه را عليه مهاجمان آغاز می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم جان سخت

John McTiernan
Joel SilverLawrence Gordon
Michael Kamen

خلاصه محتوا

فیلم «جان سخت» داستان گروهی تروريست است که اداره مرکزی جديد التأسيس يک شرکت ژاپنی را تصرف می کنند و مهمانان شب سال نو را به گروگان می گيرند. در اين جا «جان مکلين» پليس نيويورکی، نبردی يک تنه را عليه مهاجمان آغاز می کند.