پوستر فیلم  روزهای ابدی

روزهای ابدی

Everlasting Days

سریالایرانی
.49دقیقه
سریال «روزهای ابدی» داستان جوانی به نام «مهدی» است که از مبارزان و زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بوده است. او پس از انقلاب نیز به مبارزه با گروه های جد...

تصاویر و جزییات سریال روزهای ابدی

 سریال روزهای ابدی
 سریال روزهای ابدی
 سریال روزهای ابدی
 سریال روزهای ابدی
 سریال روزهای ابدی

عوامل سازنده سریال روزهای ابدی

جواد شمقدری
محسن علی اکبری
جواد شمقدری
بهزاد عبدی

درباره سریال روزهای ابدی

سریال «روزهای ابدی» داستان جوانی به نام «مهدی» است که از مبارزان و زندانیان سیاسی پیش از انقلاب بوده است. او پس از انقلاب نیز به مبارزه با گروه های جدایی طلب و چریک های فدایی خلق می پردازد و در این مسیر با چالش های بسیاری رو به رو می شود.