پوستر فیلم  دزد صادق

دزد صادق

Honest Thief

.1ساعت و37دقیقه
فیلم «دزد صادق» داستان یک سارق بانک است که عاشق می شود و به همین دلیل تصمیم می گیرد زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کند و پول هایی که دزدیده را برگرداند ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم دزد صادق

Mark Williams
Craig ChapmanCharlie Dorfman
Mark Isham
Michael P. Shawver

درباره فیلم دزد صادق

فیلم «دزد صادق» داستان یک سارق بانک است که عاشق می شود و به همین دلیل تصمیم می گیرد زندگی شرافتمندانه ای را آغاز کند و پول هایی که دزدیده را برگرداند اما می فهمد که پلیس فدرال از او نیز فاسد تر است.