رو در روFace to Face

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  رو در رو

کارگردان: سید محمد صادقی

محصولایران
مجموعه برنامه «رو در رو» موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز کشور را از دیدگاه‌ های مختلف مورد بررسی قرار می دهد. هر قسمت شامل گفتگوهای چالشی، جذاب و دیدنی با شخصیت های سیاسی و تاثیرگذار ایرانی است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر